Liên hệ

Liên Hệ

Liên hệ trực tiếp

info@lhh.com.vn

+84 (0) 28 5412 3401

+84 (0) 28 5412 3401

Để lại thông tin liên hệ

Vui lòng để lại thông tin theo mẫu dưới đây, chuyên viên của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất.

    Văn phòng LHH Việt Nam

    169/5 Nguyễn Đức Cảnh, Phú Mỹ Hưng
    Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam