Phát Triển Nhân Lực

LOGIN TO CRN

Phát Triển Nhân Lực

Giải pháp Phát triển Nhân lực của LHH nhằm tạo ra các nhà lãnh đạo tự tin, có khả năng và truyền cảm hứng, những người có thể thay đổi văn hóa công ty, thúc đẩy hiệu suất và tăng cường sự gắn kết của nhân viên.

phát triển nguồn nhân lực

Hợp Đồng Lãnh Đạo™

The Leadership Contract™

Hợp đồng lãnh đạo™ giúp bạn đạt được sự rõ ràng và cam kết bạn cần có để trở thành một nhà lãnh đạo thực sự có trách nhiệm. Điều này bắt đầu với một ý tưởng – Hợp Đồng Lãnh Đạo™. Nhiều nhà lãnh đạo không hoàn toàn nhận thức đúng rằng khi họ đảm nhận vai trò lãnh đạo ở bất kỳ cấp độ nào, sẽ có rất nhiều người mong đợi ở họ. Một nhà lãnh đạo phải có trách nhiệm và phải là một tấm gương tích cực cho những người khác.

Theo Hợp đồng lãnh đạo™, sau đây là bốn điều khoản và điều kiện quan trọng mà các nhà lãnh đạo phải tuân theo:

Lãnh đạo là một sự Quyết định

Hãy quyết định

Lãnh đạo là một nghĩa vụ.

Hãy thực hiện

Lãnh đạo là một công việc khó khăn

Hãy đương đầu

Lãnh đạo là một Cộng đồng

Hãy kết nối

Hợp Đồng Lãnh Đạo™ giúp bạn:

Nắm bắt đuợc tình huống và các tác động có thể tạo ra với vị thế là một nhà lãnh đạo.

Khám phá cách để trở thành một nhà lãnh đạo làm việc có cân nhắc hơn và có mục đích rõ ràng.

Xác định và nâng cao ý thức trách nhiệm bản thân khi đã là một nhà lãnh đạo.

Xử lý những công việc khó khăn của lãnh đạo theo cách đưa tổ chức của bạn tiến lên phía trước.

Kết nối với đồng nghiệp để xây dựng một đội ngũ lãnh đạo ngày càng giỏi hơn cho tổ chức.

Bổ sung vào lộ trình cá nhân của bạn, trở thành một nhà lãnh đạo có trách nhiệm hơn.

phát triển nguồn nhân lực

Phát Triển Đội Ngũ Quản Lý Cấp Trung™

Leading From The Middle™

THÁCH THỨC

Trong một thế giới phát triển nhanh chóng, bạn cần phải:

Tăng sự tự tin của lãnh đạo trong việc quản lý sự thay đổi

Cải thiện trách nhiệm lãnh đạo ở cấp độ cá nhân, đội nhóm, tổ chức và các bên liên quan

Phát triển khả năng của các nhà lãnh đạo để xây dựng các nhóm có trách nhiệm

Kích thích tư duy chiến lược

Giải Pháp

Các chuyên gia của chúng tôi sẽ giúp các nhà quản lý cấp trung của bạn trong việc:

Thay đổi suy nghĩ và hành vi của họ cho đến khi trách nhiệm trở nên là một điều hiển nhiên.

Tạo một kế hoạch phát triển về cách họ sẽ suy nghĩ và hành động khác nhau để tác động đến các bên liên quan.

Phát triển sức bền (resilience) cá nhân.

Suy nghĩ chiến lược và tạo sự ảnh hưởng để đạt kết quả.

Xây dựng văn hóa và nâng cao sự gắn kết.

Xây dựng và lãnh đạo các nhóm có trách nhiệm thông qua các cam kết và phản hồi hiệu quả.

Quản lý xung đột và xử lý các vấn đề.

Lãnh đạo sự thay đổi trong toàn tổ chức.

phát triển nguồn nhân lực

Nhà Lãnh Đạo Có Trách Nhiệm™

The Accountable Manager™

Chương trình được thiết kế bởi Lee Hecht Harrison để xây dựng khả năng Lãnh đạo trong 3 phạm vi bao gồm có trách nhiệm với Bản thân, có trách nhiệm với Nhóm và có trách nhiệm với Tổ chức của mình.

Tổng quan về chương trình

Sự chuyển đổi từ thành viên đóng góp cá nhân (Individual Contributor) sang một nhà lãnh đạo có thể là một thách thức khó khăn. Nhiều nhà lãnh đạo mới đã gặp phải không ít khó khăn khi thực hiện quá trình chuyển đổi này. Trên thực tế, gần 60% tất cả các nhà lãnh đạo làm việc kém hiệu quả trong hai năm đầu tiên của họ, dẫn đến hiệu quả công việc thấp và tỉ lệ thôi việc của nhân viên trên toàn bộ tuyến đầu tăng cao.

Tuy nhiên, ngày nay, vai trò của các nhà quản lý tuyến đầu trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Công việc hàng ngày của họ có tác động rất lớn đến mối quan hệ khách hàng và sự tham gia của nhân viên. Để thúc đẩy hiệu suất của các nhà quản lý tuyến đầu, các tổ chức cần hỗ trợ họ ngay khi chuyển sang vai trò mới, đồng thời đảm bảo các nhà quản lý hiện tại tiếp tục phát triển các kỹ năng giúp họ đạt được thành công.

Theo thông tin từ khách hàng của chúng tôi, thị trường hiện tại đang thiếu các giải pháp tạo dựng sức ảnh hưởng và uy tín cho các nhà quản lý tiền tuyến (front-line) mới và hiện hữu. Để đáp ứng nhu cầu này, chúng tôi đã tạo ra Người Lãnh Đạo Có Trách Nhiệm, một chương trình đào tạo cơ bản về quản lý, trang bị cho các nhà quản lý mới tư duy và kỹ năng cần thiết để không chỉ lãnh đạo mà còn dẫn đầu với trách nhiệm cao hơn. Chương trình được tổ chức xoay quanh ba phần để thúc đẩy trách nhiệm ở cấp độ cá nhân, nhóm và tổ chức.

Hãy liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết