Phát Triển Tổ Chức

LOGIN TO CRN

Phát Triển Tổ Chức

Giải pháp Phát Triển Tổ Chức của LHH giúp đơn giản hóa những thách thức khó khăn nhất của quá trình chuyển đổi nguồn nhân lực thành các phần nhỏ hơn và có thể thực thi. Đội ngũ cố vấn của chúng tôi sẽ mang đến những góc nhìn sâu sắc dựa trên các nghiên cứu, dữ liệu và phân tích để tư vấn về các yếu tố quan trọng như kiến tạo tài năng, kỹ năng và khả năng trong tương lai, văn hóa, cũng như cách tiếp cận tốt nhất để phát triển khả năng lãnh đạo.

Chuyển Đổi Tổ Chức

Chuyển Đổi Tổ Chức

Sự Chuyển Đổi Về Văn Hóa

Cultural Transformation

Chuyển đổi văn hóa bền vững đòi hỏi một cách tiếp cận toàn hệ thống. Cách tiếp cận này phải phù hợp với tư duy và hành vi của cá nhân và tập thể, mô hình hóa vai trò lãnh đạo, năng lực, các hệ thống và cơ chế chính thức của tổ chức.

Phương pháp LHH bao gồm một bộ công cụ chẩn đoán, một quy trình lập kế hoạch và chiến lược mạnh mẽ. Chúng tôi làm việc cùng các nhà lãnh đạo cấp cao để chuyển hóa các hiểu biết từ chẩn đoán thành một tập hợp các thay đổi về văn hóa và hành vi để cải thiện hiệu suất bền vững.

Và cuối cùng, LHH thiết kế và cung cấp các hội thảo để hướng dẫn cho một đội ngũ rộng lớn các nhà lãnh đạo, người có ảnh hưởng và nhân viên để họ tự chuyển đổi (về tư duy, kỹ năng, hoạt động của họ), và hệ thống tổ chức (hệ thống, quy trình và phương pháp làm việc).

Chuyển Đổi Lãnh Đạo

Leadership Transformation

Chuyển đổi lãnh đạo của LHH là một cách tiếp cận kết hợp và hành trình học hỏi nhằm xây dựng năng lực cho người lãnh đạo để họ có thể dẫn dắt sự chuyển đổi của tổ chức thành công. Chương trình được thiết kế để áp dụng phương pháp đào tạo, khai vấn và hướng dẫn nhằm gắn kết những người tham gia với hành trình học tập của họ. Khai vấn sẽ là cốt lõi của chương trình, đặc biệt với các nhà lãnh đạo cấp cao (C-suite).

Lập Kế Hoạch Lực Lượng Lao Động

Workforce Planning

Lập Kế hoạch lực lượng lao động của LHH sẽ giúp phân tích lực lượng lao động hiện tại, xác định nhu cầu lực lượng lao động trong tương lai, nhận dạng khoảng cách giữa hiện tại – tương lai và thực hiện các giải pháp để tổ chức có thể hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu và kế hoạch chiến lược.

Hệ Thống Quản Lý Nhân Sự

Hệ Thống Quản Lý Nhân Sự

Kiểm Toán Nhân Sự

HR Audit

Kiểm Toán Nhân Sự là một công cụ để đánh giá các hoạt động nhân sự trong một tổ chức. Hoạt động này giúp các doanh nghiệp kiểm tra rõ ràng các chính sách, thủ tục và kinh nghiệm áp dụng thực tiễn theo hệ thống HRM hiện tại. Đây là bước đầu tiên để chủ động xác định các cơ hội cải thiện.

Chúng tôi đến các doanh nghiệp và thu thập thông tin thông qua các cuộc phỏng vấn, bảng câu hỏi, xem xét, nghiên cứu và quan sát thực tế. Sau khi phân tích thông tin chi tiết, chúng tôi sẽ đề xuất các giải pháp cải tiến để có thể hỗ trợ tốt hơn cho tổ chức của bạn trong việc đáp ứng mục tiêu kinh doanh.

Lợi ích
 • Khách quan và độc lập.
 • Cải thiện hình ảnh chuyên nghiệp của bộ phận Nhân Sự.
 • Xác định điểm yếu trong hệ thống nhân sự hiện tại.
 • Làm rõ nhiệm vụ và trách nhiệm.
 • Tăng sự ủng hộ cho những Thay đổi.
 • Chuẩn hóa các chính sách và hoạt động nhân sự.
 • Xác định các vấn đề quan trọng trong Quản Lý Nguồn Nhân Lực.
 • Xác định nhu cầu của tổ chức cho sự phát triển trong tương lai.
 • Cung cấp một kế hoạch phát triển nhân sự trong tương lai.
 • Đảm bảo tuân thủ các yêu cầu pháp lý.
 • Giảm chi phí nhân sự.
Khách Hàng Của Chúng Tôi
 • Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME).
 • Tổ chức tăng trưởng nhanh
 • Các tổ chức có khả năng nhân sự hạn chế.
 • Các tổ chức chuẩn bị cho việc mở rộng.
 • Các tổ chức đang trải qua thay đổi.

Khung Năng Lực

Competency Framework

Khung năng lực là bộ tiêu chuẩn về các hành vi cần thiết để thành công ở tất cả các cấp trong tổ chức. Những năng lực này được xác định theo cùng một cách trong toàn bộ tổ chức với nhân viên được đánh giá theo các tiêu chuẩn đã được xác nhận và thống nhất.

Chúng tôi hỗ trợ doanh nghiệp thiết kế bộ khung năng lực minh bạch, phản ánh văn hóa tổ chức và kỳ vọng của nhân viên. Chúng tôi cũng làm việc với doanh nghiệp để truyền đạt và thực hiện, trong khi vẫn tiếp tục khai vấn các nhà quản lý để hiểu và sử dụng bộ khung năng lực.

Benefits
 • Cải thiện tính nhất quán trong cách mọi người được đánh giá.
 • Cải thiện việc truyền đạt các kì vọng
 • Cải thiện mối quan hệ giữa các bên liên quan.
 • Thiết lập các tiêu chuẩn cao về chất lượng.
 • Tập trung vào sự phát triển của mọi người theo hướng đúng của khung năng lực.
 • Đưa các giá trị và văn hóa của tổ chức vào những hoạt động hàng ngày.
Khách Hàng Của Chúng Tôi
 • Các tổ chức chưa có khung năng lực.
Năng Lực Nguồn Nhân Lực

Năng Lực Nguồn Nhân Lực

Khai Vấn Nhân Sự

HR Coaching

Giải Pháp Khai Vấn Nhân Sự của LHH cung cấp một loạt các giải pháp khai vấn phát triển, đặc biệt là trong các lĩnh vực Nhân sự đang áp dụng quy trình khai vấn vừa nhất quán, vừa có thể đáp ứng cho nhu cầu riêng biệt của từng cá nhân nói riêng và tổ chức nói chung. Giúp Nhân Sự nâng cấp các kỹ năng chuyên môn của bản thân, tìm hiểu các kinh nghiệm thực tiễn tốt nhất về lĩnh vự Nhân Sự trong công việc, đóng góp vào quá trình chuyển đổi và thay đổi của doanh nghiệp, giúp tăng khả năng phục hồi Nhân Sự, Thương hiệu cá nhân và thảo luận về Phát triển nghề nghiệp với chuyên gia khai vấn.

Phát triển Nghề nghiệp

Career Development

Các giải pháp Phát Triển Nghề Nghiệp của chúng tôi giúp nhân viên của doanh nghiệp tăng khả năng kiểm soát đối với tương lai của họ, giúp các nhà quản lý dễ dàng giữ chân nhân tài hơn và có thể cải thiện danh tiếng của doanh nghiệp ở góc độ một nhà tuyển dụng. Thông qua các nguồn tài nguyên trực tuyến, Giải pháp Phát Triển Nghề Nghiệp của LHH có thể cung cấp cho người sử dụng kết quả nhanh chóng.

Từ đó, giúp doanh nghiệp giảm tốc độ thay thế trong các nhóm nhân sự chủ chốt, đẩy nhanh quy trình lập kế hoạch phát triển cá nhân, cũng như truyền đạt con đường sự nghiệp mới, các mô hình, vai trò, tăng kỹ năng khai vấn nghề nghiệp của các nhà lãnh đạo, quản lý và giám sát viên tuyến đầu (front-line supervisors) và giải quyết các mối quan tâm nghề nghiệp trong thời gian không chắc chắn và có sự thay đổi.

Phân Tích Nhu Cầu Đào Tạo

Training Needs Analysis

Một Phân Tích Nhu Cầu Đào Tạo chi tiết (TNA) sẽ đảm bảo rằng bất kỳ hoạt động đào tạo nào do doanh nghiệp cung cấp cũng sẽ phù hợp với mục tiêu và chiến lược phát triển trong tương lai của doanh nghiệp. TNA giúp xác định kiến thức, kỹ năng và thái độ mà một cá nhân cần đạt được để đáp ứng sự phát triển của bản thân và tổ chức của họ.

Một TNA toàn diện sẽ xác định các ưu tiên và kết quả công việc, loại bỏ trở ngại trong việc đào tạo, xác định khoảng cách về năng lực và cung cấp giải pháp. Ngoài ra, một TNA sẽ đảm bảo mức độ phù hợp giữa nội dung đào tạo, truyền tải trong quá trình học và đánh giá đào tạo.

Kết quả sẽ là một kế hoạch đào tạo toàn diện và cụ thể, với những mục tiêu học tập riêng biệt và các tiêu chí đánh giá hỗ trợ cho chiến lược kinh doanh, giúp doanh nghiệp đạt mục tiêu trong ngắn hạn và dài hạn.

Trung Tâm Đánh Giá/Phát Triển

Assessment/Development Centre

Trung Tâm Đánh Giá/Phát Triển dựa trên các mô phỏng liên quan đến công việc hoặc tình huống giả định. Các ứng viên được yêu cầu hoàn thành một số bài tập được thiết kế riêng để tái hiện các yêu cầu công việc cụ thể. Bài tập có thể bao gồm các nhiệm vụ nhóm và cá nhân và/ hoặc bài tập phân tích. Quá trình này giúp người tham gia xác định các ưu tiên trong phát triển và xây dựng kế hoạch thực thi. Các Trung Tâm Đánh Giá/Phát Triển đã được chứng minh là cách hiệu quả nhất để xác định nhu cầu phát triển của doanh nghiệp.

Chúng tôi hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển những hoạt động phù hợp nhất để đưa ra đánh giá các kỹ năng và hành vi của những người tham gia một cách hiệu quả. Những người tham gia sẽ được đánh giá một cách công bằng, có hệ thống, khách quan và đáng tin cậy vì họ sẽ phải thể hiện các kỹ năng và hành vi cần thiết để thành công trong tổ chức. Quá trình được ghi lại bằng một báo cáo bằng văn bản, phác thảo rõ nhu cầu phát triển và phản hồi của các cá nhân/buổi khai vấn.

Hãy liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết