Categories
Khai Vấn Phát Triển Nhân Lực

Khai vấn không giới hạn

EXECUTIVE COACHING

Khai vấn 

không giới hạn

Dành cho các Giám đốc điều hành, Lãnh đạo, Quản lý và nhân viên có tiềm năng phát triển lên các vị trí cao hơn

Bao gồm các đánh giá và nguồn lực quan trọng để hỗ trợ tăng trưởngphát triển.

Khai vấn không giới hạn là gì?

Khai vấn không giới hạn là người khai vấn sẽ đồng hành cùng người được khai vấn trong một khoảng thời gian xác định (ví dụ: 3, 6, 9 hoặc 12 tháng). Khi khoảng thời gian này kết thúc, người được khai vấn có thể yêu cầu tiếp tục quá trình khai vấn và thanh toán cho các phần phát sinh theo yêu cầu cá nhân này.

Các nhà lãnh đạo điều hành cần một cách tiếp cận khai vấn hoàn toàn khác

Hiện tại, các nhà lãnh đạo điều hành đang phải đối mặt với những thách thức vô cùng khó khăn, có thể sẽ gây ra những tác động không tốt đến hiệu quả kinh doanh nói chung trong một khoảng thời gian dài. Chúng ta cần tạo ra một môi trường thoải mái, về cả không gian và thời gian, an toàn cho các nhà lãnh đạo điều hành mà ở đó, cùng với người khai vấn/ cố vấn đáng tin cậy, họ có thể có được những cuộc trò chuyện minh bạch về những thách thức, quyết định khó khăn và những khoảnh khắc quan trọng của doanh nghiệp và trong công tác lãnh đạo.

Các nhà lãnh đạo điều hành đang phải…

Đối mặt với những thách thức khó khăn có ảnh hưởng lâu dài đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Chịu trách nhiệm cao nhất cho sự thay đổi, đổi mới và chuyển đổi

Giải quyết nhiều vấn đề khác nhau của một nhà lãnh đạo cấp cao trong khi được mong đợi mọi thứ đều đạt được kết quả tốt nhất.

Khai vấn nên là…

Một không gian an toàn để có những cuộc trò chuyện minh bạch với một chuyên gia khai vấn / cố vấn đáng tin cậy, cùng trao đổi về các quyết định khó khăn và những khoảnh khắc quan trọng

Một chuyên gia khai vấn có kinh nghiệm, giúp người được khai vấn tìm ra được những giải pháp sáng tạo và linh hoạt 

thể được tiếp cận/yêu cầu bất cứ khi nào và bất cứ nơi nào cần thiết

Khai vấn không chỉ là một dịch vụ

Mà đó là một kinh nghiệm được áp dụng linh hoạt phù hợp với thực tế, thông qua sự kết nối chặc chẽ trong suốt quá trình khai vấn, từ đó thúc đẩy sự thành công của chính bản thân nhà lãnh đạo nói riêng và doanh nghiệp nói chung.

Lợi ích của giải pháp khai vấn không giới hạn:

Đối với doanh nghiệp

  • Là một khoảng đầu tư đáng giá: Khách hàng đang đầu tư vào cả một hahf trình khai vấn. Theo đó, người được khai vấn có thể tiếp cận với chuyên gia khai vấn của họ nhiều nhất có thể, đạt được hiệu quả khai vấn cao hơn.
  • Dễ dàng quản lý và báo cáo hơn vì có sự ràng buộc về thời gian và khách hàng / người được khai vấn cũng sẽ không phải theo dõi tiến trình qua nhiều tháng và nhiều năm ngoài thời gian đã cam kết ban đầu.
  • Dễ dàng hơn để khách hàng triển khai trong nội bộ: Giám đốc Nhân sự đánh giá cao ý tưởng giúp họ triển khai khai vấn trong nội bộ.

Chúng tôi hiểu rằng, sẽ rất khác biệt khi ở vị thế lãnh đạo cao. 

Bạn chịu trách nhiệm cho sự chuyển đổi và đang phải đối mặt với những quyết định khó khăn mỗi ngày. Cho dù bạn đang đưa đội ngũ lãnh đạo hoặc tổ chức của mình lên một tầm cao mới, dẫn đầu một sáng kiến chuyển đổi lớn hoặc gia tăng hiệu suất, chúng tôi có một đội ngũ cựu giám đốc điều hành giàu kinh nghiệm, những người hiện là chuyên gia khai vấn được chứng nhận để hỗ trợ bạn đạt được kết quả mà bạn mong muốn.

Đối với người được khai vấn

  • Thoải mái và linh hoạt hơn về thời gian và khả năng tiếp cận cho người được khai vấn.
  • Linh hoạt và tập trung: Linh hoạt trong việc yêu cầu số lượng các buổi làm việc với chuyên gia khai vấn hoặc tập trung vào một chủ đề mong muốn.
  • Người được khai vấn cảm thấy được quan tâm, hỗ trợ trong việc điều hành doanh nghiệp. Điều này giúp họ thực hiện công việc của mình thành công hơn.
  • Được thực hành thường xuyên hơn với các chuyên gia khai vấn, có thể nhận thấy được hiệu quả nhanh chóng.
  • Khai vấn không giới hạn có mức độ linh hoạt và cá nhân hóa cao, giúp người được khai vấn tiếp cận với giải pháp khai vấn hiệu quả hơn.

Liên hệ với chúng

info@lhh.com.vn

+84 (0) 28 5412 3401

+84 (0) 28 5412 3932

Đăng ký ngay để tải “The ROI of coaching” miễn phí

Please complete the form below, our experts will reach out to you shortly.

[captainform id=”1333700″]

share this post