Doanh Nghiệp

LOGIN TO CRN

Chuyển Đổi Nghề Nghiệp, Thuyên Chuyển Nhân Tài, Hỗ Trợ Tìm Việc

Sự kết hợp giữa phát triển nghề nghiệp, nâng cao & làm mới kỹ năng, tái bổ nhiệm và chuyển đổi nghề nghiệp có thể tạo ra cơ hội mới cho nhân viên của doanh nghiệp và giúp doanh nghiệp chuẩn bị một lực lượng lao động của bạn trong sẵn sàng cho tương lai.
Trong năm, chúng tôi đã giúp đỡ hơn 500.000 người chuyển đổi nghề nghiệp thành công.

Chuyển Đổi Nghề Nghiệp, Thuyên Chuyển Nhân Tài, Hỗ Trợ Tìm Việc

Chuyển Đổi Nghề Nghiệp, Hồ Trợ Tìm Việc

Career transition & Outplacement program

Doanh nghiệp trong tất cả các ngành nghề đang phải đối mặt với sự thay đổi chưa từng có – Vì vậy, họ đang chuyển đổi lực lượng lao động để bắt kịp tiến độ thay đổi, cũng như đơn giản hóa các thách thức trong quá trình chuyển đổi nghề nghiệp bên trong và ngoài tổ chức.

Đó có thể là chuyển những người thiếu kỹ năng cần thiết hoặc không còn phù hợp với cấu trúc kinh doanh ra khỏi doanh nghiệp, đồng thời thuyên chuyển những nhân sự chủ chốt sang vai trò mới và tìm kiếm tài năng mới.

Tái Bổ Nhiệm & Làm Mới Kỹ Năng

Tái Bổ Nhiệm & Làm Mới Kỹ Năng

Redeployment & Reskill

Bạn có tự hỏi, liệu có thể giảm chi phí tái cấu trúc và tuyển dụng trong khi giải quyết các lỗ hổng kỹ năng và lấp đầy chỗ trống cho các vị trí quan trọng trong toàn tổ chức? Và điều gì xảy ra nếu lực lượng lao động trong tương lai có thể bao gồm nhiều nhân sự đang làm việc tại doanh nghiệp?

Các giải pháp tái bổ nhiệm của LHH có thể giúp doanh nghiệp chuyển đổi từ việc thay thế lực lượng lao động sang tái tạo lực lượng lao động. Chúng tôi kết hợp công nghệ kết nối AI, đánh giá và khai vấn với việc nâng cao và làm mới kỹ năng từ General Assembly and LinkedIn Learning, tất cả được bao gồm trong một chương trình thuyên chuyển nhân sự nội bộ có thể triển khai và mở rộng nhanh chóng.

Cho dù bạn đang cố gắng giảm tác động của việc tái cấu trúc sắp tới hoặc xây dựng hệ thống tái bổ nhiệm dài hạn, chúng tôi sẽ giúp bạn khai mở các kỹ năng, năng lực và khả năng để biến lực lượng lao động của doanh nghiệp bạn thành nguồn sức mạnh thực sự.

Chuyển Đổi Nghề Nghiệp, Thuyên Chuyển Nhân Tài, Hỗ Trợ Tìm Việc

Công nghệ thông minh cung cấp những chỉ dẫn công việc, nội dung được cá nhân hóa và nguồn tìm kiếm việc làm.

Career Resource Network (CRN) là một cổng thông tin trực tuyến toàn diện, mạnh mẽ để giúp các cá nhân đang trong quá trình chuyển đổi nghề nghiệp khám phá các lựa chọn của họ, xác định mục tiêu, tìm kiếm việc làm, bắt đầu kinh doanh riêng hoặc nghỉ hưu chủ động (active retiremen).

CRN bao gồm nội dung chuyển đổi nghề nghiệp toàn diện được phân phối bằng cách sử dụng công nghệ eLearning, công nghệ truyền thông trực tuyến và công nghệ podcast mới nhất. Nội dung độc quyền của LHH cung cấp các tài nguyên và thông tin tập trung vào ba lĩnh vực cốt lõi:

  • Công cụ. Ứng dụng nghiên cứu và lập kế hoạch tốt nhất.
  • Việc làm. Kết nối rộng lớn đến các cơ hội nghề nghiệp.
  • Học tập. Các chương trình học trực tuyến toàn diện.

Kết Nối Trọn Đời.

Khi mỗi dịch vụ chuyển đổi nghề nghiệp của người dùng CRN kết thúc, họ sẽ tự động được cung cấp quyền truy cập trọn đời vào kênh Alumni. Alumni cung cấp cho các cá nhân quyền truy cập vào nội dung chuyển đổi nghề nghiệp tiếp tục cho những người vẫn còn đang tìm kiếm công việc và nội dung hữu ích về quản lý nghề nghiệp cho những người đã tìm được một công việc mới.

Truy Cập CRN

Bạn có phải là ứng viên muốn truy cập CRN đã đăng ký? Đăng nhập. Cần hỗ trợ kỹ thuật? Truy cập CRN để được trợ giúp.

Tư Vấn Lập Kế Hoạch Dự Án

Tư Vấn Lập Kế Hoạch Dự Án

Project Planning Advisory

Hoạt động tư vấn của LHH giúp các nhà lãnh đạo giải quyết những thách thức chuyển đổi lực lượng lao động khó khăn nhất thành các phần nhỏ hơn và có thể thực thi. Chuyên gia tư vấn của chúng tôi có những hiểu biết dựa trên nghiên cứu, dữ liệu và kinh nghiệm để tư vấn từ giai đoạn lập kế hoạch cho đến thực thi. Điều này cho phép doanh nghiệp của bạn tránh được những cạm bẫy, áp dụng thực tiễn tốt nhất và lập kế hoạch cho một quá trình liền mạch từ đầu đến cuối.

Các chuyên gia tư vấn của chúng tôi hỗ trợ và làm việc với các Nhóm Lãnh đạo, Dự án và Nhân sự về lập kế hoạch dự án bao gồm:

  • Cách tiếp cận tốt nhất trong thực tiễn và các lựa chọn để hỗ trợ thỏa thuận chung, thôi việc tự nguyện.
  • Hỗ trợ giải quyết các trường hợp khó để giảm thiểu rủi ro cho doanh nghiệp và thương hiệu của doanh nghiệp.
  • Trình kế hoạch sử dụng lao động, làm việc với Công đoàn và chính quyền địa phương.
  • Tư vấn về những gì hiệu quả / không hiệu quả tại Việt Nam.
  • Kế hoạch giảm thiểu rủi ro.
  • Kế hoạch truyền thông.

Chuẩn Bị Thông Báo

Notification Support

Các chuyên gia tư vấn của chúng tôi sẵn sàng đào tạo, hỗ trợ và hướng dẫn cho người Quản lý và Nhân sự chịu trách nhiệm thông báo chuẩn bị cho cuộc họp thông báo. Vào ngày thông báo, các chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm của chúng tôi có thể gặp gỡ nhân viên để cung cấp tổng quan về các dịch vụ Chuyển đổi nghề nghiệp dành cho họ và giúp những nhân viên bị ảnh hưởng tập trung ngay lập tức vào các bước tiếp theo.

Hãy liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết